Prokurátori

 1. JUDr. Pavol Zeleňák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 2. Mgr. Jana Závišová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 3. JUDr. Ivan Vozár

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 19 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Radovan Vinc

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 5. JUDr. Dagmar Vargová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice - okolie.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Jana Urbáneková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 7. Mgr. Ondrej Tomko

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Miroslav Tatič

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 9. JUDr. Zuzana Šupínová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 10. JUDr. Zuzana Šotiková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 11. JUDr. Róbert Šotik

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Dávid Stašák

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní.
 13. Mgr. Ivana Spišiaková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 14. JUDr. Juraj Slezák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 9 zmienok v novinách.
 15. Mgr. Marián Sipavý

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 89 prokurátorov (65 ms)