Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Bratislava II Kvetná 13 (P. O. Box 78), 820 05 Bratislava


  Na prokuratúre evidujeme 19 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 19 zmienok v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava


  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, žiadnych vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Pezinok Šenkvická cesta 5, 902 01 Pezinok


  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 4. Okresná prokuratúra Malacky Sasinkova 71 (P.O.BOX 41), 901 01 Malacky

  Okresným prokurátorom je Mgr. Matej Podmajerský, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 7 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda


  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Skalica Ružová 2, 909 01 Skalica


  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 7. Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2, 912 50 Trenčín


  Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 9 zmienok v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Považská Bystrica Ľ. Štúra 1, 017 01 Považská Bystrica


  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Prievidza M. Mišíka 22, 971 34 Prievidza


  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 16 zmienok v novinách.
 10. Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

  Okresným prokurátorom je Mgr. Katarína Zeleňáková.
  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 11. Okresná prokuratúra Komárno Pohraničná 6, 945 28 Komárno


  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 12. Okresná prokuratúra Nové Zámky F. Rákócziho 15, 940 02 Nové Zámky

  Okresným prokurátorom je JUDr. Monika Milevová.
  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 13. Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36, 026 26 Dolný Kubín

  Okresným prokurátorom je Mgr. Marcela Šuvadová.
  Na prokuratúre evidujeme 3 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 14. Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš


  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Martin Vajanského námestie 1, 036 80 Martin


  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 64 prokuratúr (181 ms)