Prokurátori

 1. JUDr. Sylvia Andrejková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. Michal Bačo

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na EUROJUST.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 3. Mgr. Andrea Banská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 4. JUDr. Kamil Baran

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 5. JUDr. Jaroslav Bartošek

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 6. JUDr. Dagmar Budinská, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 9 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 3 zmienky v novinách.
 8. JUDr. Natália Čurillová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 9. JUDr. Michal Demčák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 10. JUDr. Mgr. Jarmila Dolinajová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 11. JUDr. Drahoslav Dorič, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 12. Mgr. Radovan Duhár

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní.
 13. JUDr. Peter Dzadík, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 14. JUDr. Diana Fabianová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Silvia Fabová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 9 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 83 prokurátorov (68 ms)