Prokurátori

 1. JUDr. Zita Mastráková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. Marcela Medeková

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 1 zmienku v novinách.
 3. JUDr. Ján Mihal

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 13 zmienok v novinách.
 4. Mgr. Tomáš Mika

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 3 zmienky v novinách.
 5. JUDr. Eva Olajošová Mamojková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Pezinok.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Alexandra Oleárová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 7. JUDr. Emil Poprac

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 8. JUDr. Vladimír Pravda

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 9. Mgr. Vladimír Priecel

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 10. JUDr. Rastislav Remeta, PhD.

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 20 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Silvia Rozkopálová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Eva Satinová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Karolína Staroňová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 3 zmienky v novinách.
 14. Mgr. Silvia Stružová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 15. Mgr. Helga Šufliarska

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.