Prokuratúry

 1. Krajská prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 04 Žilina

  Krajským prokurátorom je JUDr. Ingrid Šamajová.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 56 Žilina


  Na prokuratúre evidujeme 22 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Čadca ul. 17. novembra 1567, 022 01 Čadca


  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 4. Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36, 026 26 Dolný Kubín

  Okresným prokurátorom je Mgr. Marcela Šuvadová.
  Na prokuratúre evidujeme 3 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 5. Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš


  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Martin Vajanského námestie 1, 036 80 Martin


  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Ružomberok Dončova 8, 034 53 Ružomberok


  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 8. Okresná prokuratúra Námestovo Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo


  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 9. Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica


  Na prokuratúre evidujeme 33 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
 10. Okresná prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 63 Banská Bystrica

  Okresným prokurátorom je JUDr. Peter Šnapko.
  Na prokuratúre evidujeme 16 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 11. Okresná prokuratúra Brezno Boženy Němcovej 3, 977 31 Brezno


  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 12. Okresná prokuratúra Lučenec F. Lehára 12, 984 80 Lučenec


  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
 13. Okresná prokuratúra Revúca Ul.J. Kordoša 1370/1A, 050 01 Revúca

  Okresným prokurátorom je JUDr. Pavol Koreň.
  Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 14. Okresná prokuratúra Rimavská Sobota Jesenského 1, 979 01 Rimavská Sobota


  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov a 1 vedúceho pracovníka.
 15. Okresná prokuratúra Veľký Krtíš Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš

  Okresným prokurátorom je JUDr. Martin Džavoronok.
  Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.