Prokurátori

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Ingrid Adamcová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 2. Mgr. Silvia Adamovičová

  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava IV.
  Evidujeme 9 právoplatných uznesení, 10 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 3. Mgr. Renáta Aftanasová

  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Poprad a Okresná prokuratúra Brezno.
  Evidujeme 3 právoplatné uznesenia a 3 majetkové priznania.
 4. JUDr. Jana Albertová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 17 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Gabriela Andrásiová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice II.
  Evidujeme 126 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Sylvia Andrejková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 7. Mgr. Zuzana Ašverusová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Topoľčany.
  Evidujeme 42 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Branislav Babej

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Poprad.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Evidujeme 21 právoplatných uznesení, 6 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 9. JUDr. Michal Bačo

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na EUROJUST.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 10. JUDr. Ing. Timotej Baďo

  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Skalica.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní.
 11. JUDr. Oľga Bakičová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Skalica.
  Evidujeme 123 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Pavol Balaj

  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Prievidza.
  Evidujeme 3 právoplatné uznesenia, 10 majetkových priznaní a 10 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Pavol Balaj

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.
  Evidujeme 34 právoplatných uznesení, 11 majetkových priznaní a 10 zmienok v novinách.
 14. Mgr. Ján Balang

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Revúca.
  Evidujeme 78 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 15. JUDr. Patrik Balaško

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Komárno.
  Evidujeme 108 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
1 – 15 z celkovo 1397 prokurátorov (134 ms)