Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Alexander Bíró

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 31 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Bohdan Čeľovský

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 32 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Tomáš Honz

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 20 právoplatných uznesení, 7 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Rastislav Hruška, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 56 právoplatných uznesení, 5 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Attila Izsák

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 4 právoplatné uznesenia, 3 majetkové priznania a 16 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Oliver Janíček

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 4 právoplatné uznesenia, 3 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Peter Jenčík

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 14 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Vladimír Kuruc

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 46 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Peter Kysel

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 27 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Miroslav Ľalík

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 11 právoplatných uznesení, 5 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Martin Nociar

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 8 právoplatných uznesení, 5 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 12. JUDr. Renáta Ontkovičová

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.
  Evidujeme 6 právoplatných uznesení, 5 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 30 právoplatných uznesení, 7 majetkových priznaní a 17 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Aurel Pardubský

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 19 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 12 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Ondrej Repa, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 46 právoplatných uznesení, 4 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 21 prokurátorov (57 ms)